[{"bid":"14182","bname":"\u957f\u5b89\u6c7d\u8f66","border":"4","destpath":"full\/daec17cf535d82942bd1d240791dc131ac304ffc.jpg","city":"\u9ed1\u9f99\u6c5f","cityid":"25","votes":"239","khmydcontent":"87.02","yitou":0},{"bid":"14160","bname":"\u6c5f\u94c3\u6c7d\u8f66JMC","border":"16","destpath":"full\/80499fae96708f77051b1322b655a80d33fd116f.jpg","city":"\u6c5f\u897f","cityid":"28","votes":"208","khmydcontent":"86.39","yitou":0},{"bid":"14300","bname":"\u4e1c\u98ce\u98ce\u884c","border":"5","destpath":"full\/8e5c97d534f3facad849e4f5b4acf14c81fd496b.jpg","city":"\u5e7f\u897f","cityid":"19","votes":"191","khmydcontent":"90.04","yitou":0},{"bid":"14156","bname":"\u4e94\u83f1","border":"3","destpath":"full\/f058ec265416f0f0dc3657698f125fb3fc727a42.jpg","city":"\u5e7f\u897f","cityid":"19","votes":"176","khmydcontent":"87.05","yitou":0},{"bid":"14155","bname":"\u91d1\u676f\u6c7d\u8f66","border":"14","destpath":"full\/b0f354c9ecb5d3e09c84f69869fd3d789391982e.jpg","city":"\u8fbd\u5b81","cityid":"30","votes":"97","khmydcontent":"87.05","yitou":0},{"bid":"926","bname":"\u798f\u7530\u6c7d\u8f66FOTON","border":"13","destpath":"full\/9a8c6e38337548c62abf248d3a541b4ac3a2921b.jpg","city":"\u5317\u4eac","cityid":"14","votes":"88","khmydcontent":"87.38","yitou":0},{"bid":"38478","bname":"\u4e1c\u98ce\u6c7d\u8f66","border":"0","destpath":"\/Admin\/images\/company\/thumbnails\/2017-08-01\/598031c478e42.jpg","city":"\u6e56\u5317","cityid":"21","votes":"84","khmydcontent":"84.35","yitou":0},{"bid":"14154","bname":"\u4e1c\u98ce\u5c0f\u5eb7DFSK","border":"26","destpath":"full\/24b96551276535611de3ab2bd1de00b0e815bf04.jpg","city":"\u91cd\u5e86","cityid":"15","votes":"79","khmydcontent":"84.83","yitou":0},{"bid":"14159","bname":"\u5f00\u745eKarry","border":"24","destpath":"full\/6396bee4192a7e97a75404109ab11c83d3d2c105.jpg","city":"\u5b89\u5fbd","cityid":"12","votes":"71","khmydcontent":"84.89","yitou":0},{"bid":"14246","bname":"\u4e2d\u56fd\u4e00\u6c7d","border":"11","destpath":"full\/231e13d0f2a2fa299384866953ffe460fa8e8d19.jpg","city":"\u5409\u6797","cityid":"29","votes":"54","khmydcontent":"88.12","yitou":0},{"bid":"14308","bname":"\u5e7f\u6c7d\u5409\u5965","border":"23","destpath":"full\/97cf91d0e4348eb5e6217508680653de5a025547.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"52","khmydcontent":"84.86","yitou":0},{"bid":"31701","bname":"\u5317\u6c7dBAIC","border":"0","destpath":"full\/420100d9d839eb27f5babfc4ee4393e85db174f2.jpg","city":"\u5317\u4eac","cityid":"14","votes":"45","khmydcontent":"84.39","yitou":0},{"bid":"38479","bname":"\u4e0a\u6c7d","border":"0","destpath":"\/Admin\/images\/company\/thumbnails\/2017-08-01\/59803d0ed64ef.png","city":"\u4e0a\u6d77","cityid":"36","votes":"45","khmydcontent":"84.25","yitou":0},{"bid":"474","bname":"\u529b\u5e06LIFAN","border":"0","destpath":"full\/84254b4ab22dacaba30ff842262f55fdffb011f0.jpg","city":"\u91cd\u5e86","cityid":"15","votes":"39","khmydcontent":"84.65","yitou":0},{"bid":"14162","bname":"\u6d77\u683c\u5ba2\u8f66Higer","border":"0","destpath":"full\/5e211097b40b62c6ae39aff2dcc3ebd64a2c53a6.jpg","city":"\u6c5f\u82cf","cityid":"27","votes":"36","khmydcontent":"84.63","yitou":0},{"bid":"14302","bname":"\u9646\u98ceLANGEIND","border":"28","destpath":"full\/dde7f0a3d99afe29bc78ab99b78deecc9bcdf51b.jpg","city":"\u6c5f\u897f","cityid":"28","votes":"22","khmydcontent":"84.72","yitou":0},{"bid":"31677","bname":"\u4e1c\u5357\u6c7d\u8f66Soueast","border":"22","destpath":"full\/2bd2298a0dcd3a04ffbf4cd71a95c737a91aa728.jpg","city":"\u798f\u5efa","cityid":"16","votes":"7","khmydcontent":"85.01","yitou":0},{"bid":"14185","bname":"\u5409\u5229\u6c7d\u8f66GEELY","border":"0","destpath":"full\/9a01fb5c7550311adfc012331af79671d6a008d8.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"6","khmydcontent":"84.51","yitou":0}]